GİZLİLİK POLİTİKASI


• Ticari faaliyetlerimiz veya çalışanlarımızla ilişkimiz kapsamında,
• işlenecekleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde,
• işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklayarak,
• kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.
HANGİ KİŞİSEL VERİLERİ TOPLUYOR VEYA İŞLİYORUZ?

1. Sanal pazaryeri olan websitemiz kanalıyla platformumuza kaydolmaktasınız. Kayıt için sağladığınız bilgileri tutabilir ve adınız, soyadınız, e-posta adresiniz ve telefon numaranız gibi kişisel verileri işleyebiliriz.
2. Bu pazaryerini, akaryakıt istasyonu ya da benzinlik marketi işletmecilerinin ihtiyaçlarını doğrudan bu ihtyiaçların üretim, sunum veya satışını yapan taraflardan satın alabileceği bir platform olarak tasarladık. Bu hizmetin sürebilmesi için, kullanıcılar sistemde kaldığı sürece, vermiş oldukları bilgileri işleyecek ve onları hesaplarında tuttukları sürece veri tabanımızda saklayacağız.
3. Web sitemizi ve kullanıcı hesabı kaydı oluşturmak, yaratmak, paylaşmak veya iletişim kurmak gibi özelliklerini kullanırken sağladığınız içerikleri ve diğer bilgileri topluyoruz. Bunlar, paylaştığınız içeriğe ilişkin bir bir dosyanın yaratıldığı tarih gibi bilgileri içerebilir. Aynı zamanda görüntülediğiniz veya yakından ilgilendiğiniz içerik türleri veya aktivitelerinizin sıklığı ve süresi gibi hizmet veya web sitemizi ne şekilde kullandığınıza ilişkin bilgileri de toplamaktayız.
4. Diğer kişilerin hizmetlerimizi ve web sitemizi kullanırken paylaştığı içerikleri ve bilgileri de toplamaktayız. Bu içerikler ve bilgiler sizin hakkınızda da olabilir. Örneğin, söz konusu kişiler, sizin bir siparişinizi paylaşarak, iletişim bilgilerinizi yükleyerek, eş zamanlayarak veya içeri aktararak sizin hakkınızda bilgi paylaşabilir.
5. Bir satın alma yaptığınızda, satın alma veya ilgili işleme ilişkin bilgi toplamaktayız. Ancak bu bilgi; ödeme işlemleri, onaylanmış güvenli elektronik ödeme hizmeti sağlayıcısı IYZCO tarafından yürütüldüğünden, kredi kartı, banka kartı veya diğer kart bilgilerinizi içermemektedir. (daha fazla bilgi için bkz. https://www.iyzco.com ).
6. Biz veya üçüncü kişi hizmet sağlayıcılarımız aynı zamanda cihaz modeliniz, işletim sistemi, tarayıcı tipi, tek cihaz tanıtıcısı, IP adresi, cep telefonu numarası, mobil şebeke operatörü, konum ve olay bilgisi (uygulama yüklemeleri vb.) gibi cihazlarınıza dair bilgileri de toplayabiliriz.
7. Siparişlerin teslim edilebilmesi için teslimat adresi, faturanın düzenleneceği kişinin adı ve adresi gerekmektedir.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlar için işliyoruz:


1. Hesabınızı aktifleştirmek, siparişlerinizi hazırlamak ve size ulaştırabilmek gibi hizmetlerimizi sağlayabilmek.
2. Elektronik ticari iletiler almak için onay vermeniz halinde size pazarlama iletileri gönderebilmek; sizinle hizmetlerimiz hakkında iletişim kurabilmek ve politika ve şartlarımız hakkında sizi bilgilendirebilmek. Bilgilerinizi, bizimle iletişime geçtiğinizde size cevap verebilmek için de kullanabiliriz.
3. Hizmetlerimizi kullanırken kişiselleştirilmiş ve kolayca ulaşılabilir bir deneyim yaşamanızı sağlamak.
4. Hizmetlerimizi geliştirmek ve size daha iyi bir hizmet sunabilmek adına kullanıcı tercihlerinizi analiz edebilmek.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARIMI

Pazaryerimize yönelik hizmetlerimizi sağlayabilmek için, bilgilerinizi tedarikçiler, ödeme kuruluşları ve müşteriler ile paylaşmaktayız.

Siparişlerinizi ulaştırabilmek için adınızı ve adresinizi teslimat şirketleri ile paylaşmaktayız.

Usulüne uygun tebliğ edilmiş yasal bir tebligat almamız halinde (ör. Mahkeme kararı, delil talebi, savcılık müzekkeresi), kişisel verilerinizi ilgili makamlara aktarma yükümlülüğümüzü yerine getirmemiz gerekebilir.

Ek olarak, savunma hakkımızı kullanabilmek için, olası bir hukuki uyuşmazlıkta kişisel verilerinizi içeren gerekli bilgileri avukatlarımız veya yasal danışmanlarımıza aktarabiliriz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;


• Kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,
• Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek
haklarına sahipsiniz.

Ayrıca, yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır.

Kişisel verilerinizin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.

Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarife üzerinden ek bir ücret talep edebiliriz.

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin hususlara dair başvurularınızı, web sitesi olan http://www.tppazaryeri.com adresinde yer alan mevcut başvuru formunu doldurup imzalayarak pazarlamasiparis[at]tppd.com.tr e-posta adresine göndermeniz gerekmektedir.